danh mục dịch vụ

Hỗ trợ trực tuyến

Hãy gọi ngay cho chúng tôi
Xuất Nhập Khẩu 1
028 62 896 168
Xuất Nhập Khẩu 2
028 62 647 082
Xuất Nhập Khẩu 3
Tư Vấn SV Thực Tập 1
Tư Vấn SV Thực Tập 2
Tư Vấn SV Thực Tập 3

Quảng cáo

Fanpage

Dịch vụ giao nhận hàng hóa XNK

Dịch Vụ Giao Nhận Hàng Hóa XNK Công ty chúng tôi sẽ thay mặt Quý Khách hàng nhận hàng từ người gửi, tổ chức vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan và các công việc khác, để giao hàng cho người nhận theo sự uỷ thác của chủ hàng, người vận tải, hay làm dịch vụ giao nhận khác.

Công ty chúng tôi sẽ thay mặt Quý Khách hàng nhận hàng từ người gửi, tổ chức vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan và các công việc khác, để giao hàng cho người nhận theo sự uỷ thác của chủ hàng, người vận tải, hay làm dịch vụ giao nhận khác.

Khi sử dụng dịch vụ giao nhận của Công ty chúng tôi, Quý Khách hàng sẽ có những lợi ích sau:

- Tiết kiệm được nhiều chi phí cho việc đi lại, thuê nhân viên.
– Thời gian làm thủ tục sẽ nhanh hơn với đội ngũ nhân viên làm việc chuyên nghiệp.
– Tạo mối quan hệ lâu dài thì Quý Khách hàng sẽ được hưởng lợi từ giá chiết khấu.
– Quý Khách hàng được thực hiện trọn gói, không phải lo lắng trong việc lập bộ chứng từ phù hợp, không cần đối mặt với những rắc rối từ phía hải quan.
– Hoạt động giao nhận tốt sẽ giúp cho Quý Khách hàng tạo được uy tín đối với đối tác của mình.
– Hoạt động giao nhận giúp Quý Khách hàng tránh khỏi những tổn thất hay bồi thường vì sự chậm trễ giao hàng, hư hao mất mát trong khi vận chuyển vì họ đã chuyển giao trách nhiệm cho bên thực hiện giao nhận.

Our company on behalf of Customers receive the cargo from the sender, organizing transport, storage, warehousing, customs clearance and other works, for delivery to the recipient under the mandate of all of the cargo, the transportation, or other services about delivery.

When using the delivery service of our Company, Customers will have the following benefits:

- Save a lot of expenses for travel, hire employees.
– Time procedures will be faster with staff working professional.
– Create long-term relationship, customers will benefit from discounted prices.
– Clients are served fully, no worries in the preparation of the appropriate documents, without facing the trouble from customs.
– Good delivery activity will help customers build credit for your partner.
– Activity delivery helps customers avoid the damage or compensate for delivery delays or damage during shipping loss because they have transferred responsibility for the implementation of delivery.